top of page
Zonnepanelen Technici

CO2-Prestatieladder

Bespaar kosten, verlaag CO2

CO2-Prestatieladder certificering met Coning van Houten

Heeft uw bedrijf een CO2-Prestatieladder certificering nodig, dan voelt dit vaak als een moetje. Onoverzichtelijk en ingewikkeld, met veel moeilijke termen. Bij Coning van Houten maken we het traject daarom graag een beetje behapbaar.

 

Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk laten we de CO2-Prestatienormen leven in uw organisatie. Zo creëren we draagvlak voor de certificering, van de werkvloer tot en met de directie. Met ons behaalt u het CO2-Prestatieladder certificaat snel en zonder problemen. Gegarandeerd.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een handig instrument voor bedrijven om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het is een norm met 5 verschillende prestatieniveaus voor CO2-reductie, waaraan een bedrijf moet voldoen. De niveaus geven aan hoe uw bedrijf ervoor staat op 4 gebieden:

  • Inzicht: uw organisatie brengt de CO2-uitstoot van al haar processen in kaart.

  • Reductie: uw bedrijf heeft doelstellingen en een actieplan om de CO2-uitstoot te verminderen.

  • Transparantie: u communiceert actief over de CO2-uitstoot van uw organisatie.

  • Sectorinitiatieven: de organisatie spant zich in voor verlaagde emissie door de hele keten heen, door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld werkgroepen.

Naarmate u een hoger niveau heeft en dus op een hogere trede van de CO2-prestatieladder staat, vermindert u niet alleen uw eigen CO2-uitstoot. U bent dan ook actief bezig met de emissies door de hele keten heen.

Ja, geef mij vrijblijvend advies over begeleiding voor mijn bedrijf.

Selecteer een optie
Contact
Groene energieturbines

Voordelen van de CO2 prestatieladder

  • CO2-reductie is goed voor het klimaat;

  • Uw organisatie krijgt een goede reputatie op het gebied van klimaat;

  • U trekt hiermee nieuwe klanten en partners aan, en u krijgt een betere concurrentiepositie;

  • U bespaart op termijn op de energiekosten (denk ook aan aardgasverbruik). Veel bedrijven kunnen de investering voor het behalen van niveau 3 binnen 1 jaar terugverdienen;

  • Uw organisatie gebruikt grondstoffen en materialen bewuster, waardoor u kosten bespaart;

  • Inschrijvers met een CO2-Prestatieladder certificaat krijgen vaak een gunningsvoordeel bij (Europese) tenders/ aanbestedingen.

Ontdek hoe we u vooruit kunnen helpen.

Vraag een offerte aan of plan een terugbelverzoek in.

bottom of page